Aandacht vzw is de vereniging van en voor volwassenen met ADHD in Vlaanderen. Ze bundelt, coördineert en bewaakt de werking van de verschillende praatgroepen voor mensen met ADHD en hun partners. Ook stimuleert en ondersteunt Aandacht vzw de oprichting van nieuwe groepen.
Alle medewerk(st)ers van Aandacht vzw zijn vrijwilligers. Het zijn ook ervaringsdeskundigen omdat ze zelf ADHD hebben, omdat ze vaak al geruime tijd praatgroepen begeleiden en door de kennis die ze opdeden in samenwerking met ADHD-experten.
De praatgroepen voor volwassenen met ADHD (en hun partners) die Aandacht vzw op verschillende plaatsen in Vlaanderen organiseert, vormen de kern van de werking. In die groepen ontmoet men gelijkgestemden die luisteren zonder af te keuren of te verwijten en hun ervaringen, positieve en negatieve, delen. Dat biedt inzicht en zet aan tot verandering.

 

Visie
Pas sinds 1995 wordt de diagnose ADHD bij volwassenen gesteld. Eerder dacht men er niet aan dat drukke, wispelturige, dagdromende volwassenen met concentratiestoornissen nog ADHD zouden kunnen hebben. Men ging er immers van uit dat kinderen met ADHD daar “uitgroeiden”. Bij mensen die op latere leeftijd ADHD-kenmerken vertoonden, moest er daarom iets anders grondig mis zijn. Ofwel was alles wat verkeerd liep op vlak van bijvoorbeeld werk, partnerrelaties of sociale contacten, volledig aan henzelf te wijten.

Door het miskennen van ADHD op volwassen leeftijd, liepen velen de behandeling, de hulp en het begrip mis die ze nodig hadden. Helaas gebeurt dat ook vandaag nog veel te vaak. De diagnose valt dikwijls erg laat. De behandeling en begeleiding die op dit ogenblik voor volwassenen beschikbaar is, blijkt vaak onvoldoende aan hun noden aangepast.

Aandacht vzw meent dat naast een goede diagnose en behandeling, ook ondersteuning én begrip van de omgeving, problemen helpen voorkomen of beheersbaar maken. Bovendien moeten de positieve kanten van ADHD eveneens tot hun recht kunnen komen. We menen dat voor mensen met ADHD die greep wensen te krijgen op hun leven, praatgroepen begeleid door ervaringsdeskundigen, een belangrijke en effectieve aanvulling zijn van de professionele hulpverlening; goedkoop en laagdrempelig bovendien.

Doel
Het organiseren van praatgroepen om volwassenen en jongvolwassenen met ADHD met elkaar in contact te brengen. Hen ondersteuning, erkenning en informatie bieden. Ze te helpen om greep te krijgen op de ADHD-problemen waarmee ze kampen, bijvoorbeeld op hun werk, in hun relatie of de sociale omgang.

Onze praatgroepen
Mensen met ADHD of een vermoeden van, zijn welkom om deel te nemen aan een gespreksavond. Vooraf aanmelden of registreren, is helemaal niet nodig. Het maakt ook niet uit of men eenmalig, nu en dan of regelmatig aan de samenkomst wil deelnemen. Ook partners, ouders of andere nauw betrokkenen zijn welkom, omdat de ontmoetingen met lotgenoten ook voor hen verhelderend en ondersteunend kunnen zijn. Er wordt een kleine bijdrage per deelnemer gevraagd.

Een gespreksavond verloopt informeel maar toch met een bepaalde agenda. Deelnemers kunnen zich voorstellen. Dan wordt van gedachten gewisseld over een thema. Na een pauze volgt een gespreksronde met ruimte voor inbreng buiten het thema of voor persoonlijke opmerkingen, vragen, ervaringen of suggesties.

De begeleiders zorgen ervoor dat de gesprekken tegelijk gemoedelijk en gericht verlopen en dat alle deelnemers zich op hun gemak voelen. Dat er niet beoordeeld of geoordeeld wordt en dat de uitwisseling discreet, constructief en oplossingsgericht verloopt.