Op deze pagina vermelden we initiatieven van studenten die actueel onderzoek doen naar AD(H)D en aanverwante onderwerpen. Deze initiatieven worden uitsluitend ter informatie vermeld en zijn verder geenszins verbonden met Aandacht vzw. We kunnen voor de inhoud geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden.

 

 

Onderzoek voor Bachelorproef: therapieuitval bij jongvolwassenen met ADHD 2022

Ik ben Yentl Stée, een derdejaars student Toegepaste Psychologie te Howest, Brugge. Voor mijn bachelorproef werk ik rond het thema ‘Therapieuitval bij jongvolwassenen met ADHD’ waardoor ik op zoek ben naar jongvolwassenen (18-25 jaar) met de diagnose AD(H)D die zelf een behandeling in de volwassenheid hebben stopgezet zonder overleg met een behandelende arts of psychiater.
De doel van dit onderzoek is om te achterhalen wat mensen met ADHD zelf zien als de reden om hun behandeling plots stop te zetten. Uit literatuuronderzoek blijkt er immers een grote uitval te zijn in de categorie ‘jongvolwassenen met ADHD’, alhoewel deze uitval deels verklaard kan worden vanuit het wegebben van de symptomen is deze nog steeds te groot om daaruit verklaard te worden. Verklaringen voor dit fenomeen zijn echter zeer schaars wat het moeilijk maakt om hiervoor preventietechnieken te ontwikkelen.
Om een eerste stap naar verder onderzoek te zetten heb ik besloten om jongvolwassen met ADHD zelf te vragen wat hiervoor de reden zou kunnen zijn. Dit zal gebeuren aan de hand van een interview die tussen de 30 à 60 minuten zal innemen. Dit kan gebeuren op een locatie naar uw keuze, maar dit kan ook gerust online afgenomen worden via skype of een vergelijkbare dienst. Voor de werkelijke interviews plaats vinden zal er ook eerst een korte vragenlijst ifv de aanwezigheid van ADHD-symptomen te toetsen. Aangezien het hier om slechts een vijftal vragen gaat en het werkelijke interview niet op hetzelfde moment kan plaatsvinden zou de voorkeur gaan naar deze online af te nemen, maar dit kan indien nodig ook persoonlijk gebeuren.
Interesse? Bekijk snel eens als je aan de criteria voldoet onder deze tekst en stuur een mail naar yentl.stee@student.howest.be of contacteer me op facebook op de naam Yentl Stée. Indien je twijfelt of je aan de criteria voldoet of nood hebt aan andere extra informatie mag je ook altijd op deze manier contact zoeken.

Onderzoekscriteria:

Leeftijd tussen 18-25 jaar

  • De diagnose is door een professioneel hulpverlener gesteld geweest. Dit kan zowel een arts, psycholoog of psychiater zijn.
  • De symptomen zijn nog steeds aanwezig en hebben een invloed op het dagelijks leven.
  • In de volwassenheid een behandelingstraject gestart of een behandelingstraject verder gezet die gestart was toen je nog minderjarig was, maar deze afgebroken zonder dat deze voltooid was en niet in overleg met een arts/psychiater/psycholoog.
  • Het onderbroken behandelingstraject was voor de behandeling van ADHD of aan ADHD-gerelateerde problemen.
  • Momenteel niet in behandeling voor ADHD of aan ADHD-gerelateerde problemen (zowel medicinaal als niet-medicinaal) OF je huidige behandelingstraject is minder dan 6 maanden geleden gestart. Indien je enkel aan dit criterium niet voldoet, maar verder wel interesse hebt om deel te nemen aan deze bachelorproef neem alsnog contact op. Naargelang de evolutie van de bachelorproef is het mogelijk dat er toch contact opgenomen zal worden.
 

 

————————————
Onderzoeklink 1,   maart 2018

Er liep in maart 2018 een onderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel naar de gelijkenissen en verschillen tussen AD(H)D en Hoogsensitiviteit. Voor meer informatie en mogelijkheid tot deelneming zie: http://bit.ly/2B3teo5 ofwel https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds1NmZyUorUxsDmE7UdyHr27Kfad0AnqL1WC3XLCeIpC0Y7Q/viewform?c=0&w=1
————————————
Onderzoeklink 2,   15 okt 2019

Ik ben Sara Claes, laatstejaarsstudente Arbeidspsychologie en Personeelsbeleid aan de Universiteit Gent en in het kader van mijn masterproef voer ik onderzoek naar de arbeidsbeleving van volwassenen met ADHD. Dit onderzoek vormt onderdeel van een samenwerking tussen de vakgroep Personeelsbeleid, arbeids- en organisatiepsychologie (o.l.v. Prof. Peter Vlerick) en de vakgroep Ontwikkelingsstoornissen (o.l.v. Prof. Roeljan Wiersema).

Voor dit onderzoek ben ik opzoek naar participanten, namelijk volwassen met ADHD die momenteel aan te werk zijn.
Het onderzoek zelf bestaat uit een online survey van een 100-tal vragen.
link: https://ghentpmwop.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_24CBCP8bTsSnOzH
De ingezamelde gegevens vallen onder het privacyreglement van de Universiteit Gent, d.w.z. dat alle antwoorden volledig anoniem en strikt vertrouwelijk behandeld zullen worden.

Onder de deelnemers wordt een cadeaubon van bol.com t.w.v. €20 verloot, als een kleine beloning voor hun moeite.
Voor verdere afspraken of indien u nog vragen heeft of meer informatie wenst over het project, mag u me gerust contacteren, via email sara.claes at ugent.be of telefonisch 0475/580.724.
————————————
Onderzoeklink 3,   19 okt 2019

​Ik ben Alexander Vanfleteren ( alexandervanfleteren at hotmail.com ), student 2e master geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel. Ik ben momenteel bezig met het uitvoeren van een onderzoek voor mijn masterthesis over problematisch gamen en ADHD. Het doel van het onderzoek is om een inzicht te verkijgen in de prevalentie van Internet Gaming Disorder in patiënten met ADHD. Anderzijds onderzoeken we ook of er een verband is tussen IGD en mate van impulsiviteit en depressie.

Op mijn Google form https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxcW1Tk1tU_kT68uXmLpIgVRKulP2kBM8C2fEVa6Je0w_rNw/viewform?usp=sf_link staan vragenlijsten die ingevuld kunnen worden door patiënten met ADHD. Dank bij voorbaat.
————————————
Onderzoeklink 4,   21 nov 2019
Wij zijn studenten uit de 2e Master Klinische Psychologie en Orthopedagogiek aan de KU Leuven. Momenteel zijn wij bezig aan onze masterproef en zoeken wij deelnemers voor ons onderzoek. Het onderzoek gaat over transitiehulpverlening bij jongvolwassenen met ADHD. We willen namelijk richtlijnen opstellen om de overgang van kind- naar volwassenhulpverlening zo vlot mogelijk te laten verlopen. 
Om dit te doen, zoeken we jongvolwassenen (van 17 t.e.m. 25 jaar) die als kind de diagnose AD(H)D gekregen hebben en hiervoor behandeld zijn. Verder is het belangrijk dat deze personen ook nu nog met een hulpvraag zitten of in behandeling zijn. We zoeken daarnaast ook ouders met kinderen die de overgang van kinder- naar volwassenhulpverlening reeds hebben gemaakt.
Alvast bedankt!
Niet onbelangrijk: er wordt een fnac-bon t.w.v. 25 euro verloot.
Bij vragen en/of interesse, kan u ons contacteren via: meg.vanlierop@student.kuleuven.be ; sara.ameloot1@student.kuleuven.be

flyer_voor_jongeren.png
File Size:207 kb
File Type:png

Bestand downloaden


flyer_voor_ouders.png
File Size:320 kb
File Type:png

Bestand downloaden


————————————